Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

Aidhmeanna na tréimhsí foghlama

 

Tríd an lánthumadh sa Ghaeilge, tá sé mar aidhm ag an tréimhse foghlama:

 • cur le cumas cumarsáide na macléinn, i gcomhthéasc a ról todhchaíoch mar  mhúinteoirí  Gaeilge agus ábhar eile trí mhean na Gaeilge, agus mar úsáideoirí Gaeilge i bpobal na scoile. Léireofar an cumas seo trí thagairt do na torthaí foghlama atá aontaithe.

 • cur lena n-eolas agus len dtuiscint ar shaol agus ar chultúr na Gaeltachta

 • a dtuiscint ar an bhfíorshaol sochtheangeolaíoch ag pobail Ghaeltachta dátheangach a dhoimhniú

 • taithí taitneamhach a shólathar, a mhéadaíonn an grá a bhíonn ag múinteoirí faoi oiliúint don Ghaeilge mar theanga agus a muinín maidir lena labhairt.

Fad

Fad & struchtúr an tréimhse ar-líne

 

 • Is tréimhse coicíse (seisiúin ón Luain go dtí an Aoine amháin) atá i gceist:

 • Institúidí Oideachais: Coláiste Eaglaise na hÉireann, Coláiste Froebel, Coláiste Marino agus Coláiste Phádraig. 

 • Tréimhsí ar-líne 2021

 • Coláiste Mhuire gan Smál:  

 • Dátaí 2021:  15 Márta 2021 - 26 Márta 2021

 •                       31 Bealtaine 2021 - 11 Meitheamh 2021 

 •                       16 Lúnasa 2021 - 28 Lúnasa 2021

 • Institúidí Oideachais: Coláiste Froebel, Coláiste Marino agus Coláiste Phádraig. 

 • Dátaí 2021:  27 Márta - 10 Aibreán 2021

 • Dátaí sa bhreis:

 • Coláiste Phádraig   

 • Dátaí 2021: 21 Bealtaine 2021- 4 Meitheamh 2021    

 • Coláiste Froebel

 • Dátaí 2021: Seachtain sa bhreis ag deireadh na Bealtaine

 • Coláiste Marino      

 • Dátaí 2021: 10 Bealtaine - 28 Bealtaine 2021