top of page

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

Aidhmeanna na tréimhsí foghlama

 

Tríd an lánthumadh sa Ghaeilge, tá sé mar aidhm ag an tréimhse foghlama:

 • cur le cumas cumarsáide na macléinn, i gcomhthéasc a ról todhchaíoch mar  mhúinteoirí  Gaeilge agus ábhar eile trí mhean na Gaeilge, agus mar úsáideoirí Gaeilge i bpobal na scoile. Léireofar an cumas seo trí thagairt do na torthaí foghlama atá aontaithe.

 • cur lena n-eolas agus len dtuiscint ar shaol agus ar chultúr na Gaeltachta

 • a dtuiscint ar an bhfíorshaol sochtheangeolaíoch ag pobail Ghaeltachta dátheangach a dhoimhniú

 • taithí taitneamhach a shólathar, a mhéadaíonn an grá a bhíonn ag múinteoirí faoi oiliúint don Ghaeilge mar theanga agus a muinín maidir lena labhairt.

Fad

Fad & struchtúr an tréimhse 

​ 

 • Is tréimhse coicíse atá i gceist:

 • Institúidí Oideachais: Coláiste Eaglaise na hÉireann, Coláiste Froebel, Coláiste Marino agus Coláiste Phádraig DCU. 

 • Coláiste Mhuire gan Smál:  

 • Dátaí 2024:  5 -19 Eanáir 2024

 •                       4 - 18 Bealtaine 2024                     

 • Institúidí Oideachais: Coláiste Froebel agus Coláiste Marino  

 • Dátaí 2024:  23 Márta  - 6 Aibreán 2024

 • Coláiste Phádraig   

 • Dátaí 2024: 16 -30 Lúnasa 2024

bottom of page