Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht

Aidhmeanna na tréimhsí foghlama

 

Tríd an lánthumadh sa Ghaeilge, tá sé mar aidhm ag an tréimhse foghlama:

  • cur le cumas cumarsáide na macléinn, i gcomhthéasc a ról todhchaíoch mar  mhúinteoirí  Gaeilge agus ábhar eile trí mhean na Gaeilge, agus mar úsáideoirí Gaeilge i bpobal na scoile. Léireofar an cumas seo trí thagairt do na torthaí foghlama atá aontaithe.

  • cur lena n-eolas agus len dtuiscint ar shaol agus ar chultúr na Gaeltachta

  • a dtuiscint ar an bhfíorshaol sochtheangeolaíoch ag pobail Ghaeltachta dátheangach a dhoimhniú

  • taithí taitneamhach a shólathar, a mhéadaíonn an grá a bhíonn ag múinteoirí faoi oiliúint don Ghaeilge mar theanga agus a muinín maidir lena labhairt.

Fad

Fad & struchtúr an tréimhse

  • Is tréimhse coicíse (14 oíche agus 13 lá) atá i gceist:

  • Institúidí Oideachais: Coláiste Eaglaise na hÉireann, Coláiste Froebel, Coláiste Marino agus Coláiste Phádraig. (Bliain 1 agus Bliain 2 nó 3)

  • Dátaí 2020:  04 Aibreán 2020 - 18 Aibreán 2020

  • Coláiste Mhuire gan Smál:  

  • Tréimhse 2:   9 Eanáir -  23 Eanáir 2020  (Bliain 3)

  • 35 uaire de ghníomhaíochtaí foghlama,  20 uaire - Ranganna foirmiúla